Boomverzorging | Boomchirurg

Bestrijding van ziekte en plagen

Voor een efficiënte bestrijding van ziekten en plagen, is een goede diagnose noodzakelijk. Tijdens de opleiding in Engeland, werd uitgebreid aandacht besteed aan het herkennen en bestrijden van allerlei aantastingen van schimmels, bacteriën en insecten. Bij twijfel wordt er navraag gedaan bij gespecialiseerde firma’s. Door bijscholing en vakliteratuur blijven we op de hoogte van nieuwe aantastingen en hoe die aan te pakken. We worden ook gewaarschuwd wanneer de beste periode eraan komt om bijvoorbeeld de kastanjemineermot te bestrijden. Het juiste tijdstip is van groot belang. Te vroeg of te laat ingrijpen heeft helemaal geen zin!

Niet alle aantastingen – en dan spreken we voornamelijk van zwammen – kunnen echter bestreden worden. Het is daarom van groot belang te weten wat de zwammen precies doen. Sommige kleine ‘nietszeggende’ zwammetjes kunnen grote schade aanrichten waardoor de stabiliteit van de bomen ondermijnd wordt en ze een gevaar vormen voor hun nietsvermoedende omgeving. Preventief ingrijpen is hier de boodschap!

Paardenkastanjes worden enorm belaagd door de kastanjemineermot. Rond de stam van de bomen worden plakbanden bevestigd om de vrouwelijke motjes te vangen. De mannelijke motjes – die wel goed kunnen vliegen - worden gevangen met feromoonvallen die in de boom worden opgehangen. Zo controleren we de ernst van de plaag om daarna de kastanjemineermot te kunnen bestrijden.

Sommige zwammen kunnen heel decoratief zijn voor de wandelaar, maar wijzen er vaak op dat er iets ernstigs aan de hand is met de gezondheid van de boom. Andere zwammen zijn heel onopvallend, maar daarom niet minder gevaarlijk. Ze zijn ook vaak maar enkele weken per jaar te zien. Het is daarom altijd uitkijken vooraleer we in een boom klimmen.'

Omwikkeling met jute

Bomen met een dunne schors zijn nogal eens gevoelig voor zonnebrand. De beuk is daar een gekend voorbeeld van. Als de stam van de beuk plots blootgesteld wordt aan zonlicht doordat de naburige beplanting verdwenen is, is het noodzakelijk om de schors te beschermen. Die bescherming bestaat uit jute. De jute wordt rond de stam en takken gewikkeld en aan elkaar genaaid. De jute blijft enkele jaren hangen en wordt langzaam verteerd.

In die periode krijgt de boom de kans om nieuwe takken te vormen die de stam wat schaduw geven. Ondertussen kan nieuwe beplanting ook voor wat schaduw zorgen. Is de stam na verloop van tijd nog niet genoeg beschermd, dan kan een tweede keer jute worden aangebracht. Een beuk is die inspanning vast en zeker waard!

Jute als bescherming tegen zonnebrand.

Wondverzorging

Wonden die ontstaan zijn door o.a. takbreuk, stormschade, machines, … worden schoongemaakt. Ze kunnen, als dit nodig is, bijgewerkt worden om de afgrendeling en overgroeiing te bevorderen. Hoe sneller de snoeiwonden overgroeien, hoe kleiner de kans dat schimmels en bacteriën er hun gading vinden. De wonden worden – indien nodig – ook behandeld met fungiciden om de kans op aantastingen te reduceren.

Verankering

Soms kan het nuttig zijn takken te verankeren om bijvoorbeeld takbreuk, uitscheuren van takken,… te voorkomen en op die manier de levensduur van de boom te verlengen.

Zware takken die vroeg of laat toch zullen uitscheuren, kunnen door een verankering opgevangen worden, zodat ze dicht bij het centrum van de boom blijven hangen. Daarmee wordt de schade die zo’n tak kan aanrichten vermeden. Verankeringen worden vooral bij oudere, waardevolle bomen geadviseerd als snoeien geen voldoende oplossing meer biedt.

Deze verankeringen houden de hele kroon bij elkaar. Door de vele plakoksels zouden de zware gesteltakken kunnen uitscheuren.

Deze verankering heeft tot doel de uit elkaar groeiende bomen overeind te houden.